Rekonštrukcia futbalového štadióna v Seredi

Už viac ako 5 rokov rezonuje v meste Sereď téma futbalového štadióna. Táto investičná akcia je pravidelne v popredí bodovania poslancov v investičných prioritách mesta na ďalší a ďalší rok. Prišiel čas, kedy investícia začína naberať reálne obrátky.

Mesto Sereď v spolupráci so Športovým klubom futbalu Sereď (ŠKF) a 100%-ou mestskou spoločnosťou  Správa majetku Sereď s.r.o. (SMS) požiadalo v septembri 2019 Úrad vlády SR o mimoriadnu dotáciu na rekonštrukciu futbalového štadióna v Seredi. „Doposiaľ sme boli asi jediným prvoligovým klubom, ktorý nevyužil nenávratnú dotáciu na rekonštrukciu či prestavbu futbalového štadióna“, povedal prednosta mestského úradu Tibor Krajčovič. „Dňa 17.02.2020 prišla na bankový účet SMS čiastka 2.000.000 € a to najmä vďaka aktivitám ŠKF, ktoré mesto Sereď podporovalo. Nenávratná dotácia je účelovo viazaná na rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna v Seredi. Okrem toho v rozpočte mesta Sereď na rok 2020 máme schválených 290.000 € na rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna a ďalšie prostriedky s výhľadom na rok 2021. Prebehli aj úspešné rokovania s predstaviteľmi bankového sektora o možnosti finančnej pôžičky pre SMS vo výške 1.000.000 €, kde mesačné splátky s úrokom by hradil ŠKF formou nájomného. Už na mestskom zastupiteľstve 19.06.2019 sme prezentovali zámer rekonštrukcie a modernizácie štadiónu, spolufinancovania ŠKF ako aj finančné krytie tejto akcie. Poslanci zámer schválili“, dodal prednosta.

Člen dozornej rady ŠKF Miroslav Bucha dodáva: „Pracujeme aj na ďalších vonkajších zdrojoch pre štadión. A opäť to vyzerá sľubne. Chcem zdôrazniť, že zmodernizovaný štadión s kapacitou 4 tis. sedadiel bude slúžiť nielen pre potreby prvoligového mužstva – no zároveň aj pre naše mládežnícke družstvá. Našim cieľom bolo a bude mať aj mládežnícku futbalovú akadémiu. Aktuálne pracujeme na tom, aby ŠKF bol pri práci s mládežou zaradený do kategórie útvaru talentovanej mládeže. Už od budúceho roku“.

Okrem futbalu, štadión bude slúžiť aj na organizovanie pravidelnej škôlkárskej olympiády predškolákov, kultúrne a spoločenské podujatia, organizovanie memoriálov vo futbale a iné akcie. Pre mesto Sereď bude veľkým prínosom aj využívanie spevnených plôch na parkovanie v areáli štadióna (napríklad pri spoločenských akciách v amfiteátri či pravidelnom hodovom jarmoku). Ostáva nám všetkým veriť, že sa investíciu podarí dotiahnuť až do úspešného konca. Veď kto by sa nepotešil nenávratnej čiastke, ktorá nám mestu Sereď pomôže zveľadiť mestský štadión.

Štadión stále je a aj bude majetkom mesta, resp. jeho 100%-nej dcérskej spoločnosti.

Súvisiace príspevky